Sản phẩm gia công inox

Sản phẩm gia công inox

- Kích thước: 400x260x410mm.